# Състезател Точки Пролет 02.09 23.09 07.10 21.10 04.11 18.11
# Състезател Точки 02.09 23.09 07.10 21.10 04.11 18.11
# Състезател Точки 02.09 23.09 07.10 21.10 04.11 18.11
# Състезател Точки 02.09 23.09 07.10 21.10 04.11 18.11